top of page

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Croeso i'n tudalen newyddion a digwyddiadau. Yma fe welwch fanylion digwyddiadau, cyhoeddiadau ac erthyglau newyddion sydd ar ddod

dl.JPG
ER.JPG

Defnyddiwch y calendr i weld digwyddiadau a gwasanaethau sydd ar ddod.

Gwiriwch yn ôl yn rheolaidd am ddiweddariadau

Cylchlythyrau

Yn y papur

Arolygiaeth Gofal Cymru

Care Inspectorate Wales Logo

Cliciwch ar yr eicon i lawrlwytho copi o'n hadroddiad arolygu diweddaraf

Dolenni defnyddiol

Untitled.png

@talkolderpeople has published a new guide to help older people and their families better understand people’s rights when moving into and living in a care home in Wales.

 

Want to find out more? Download your copy here: https://olderpeople.wales/resource/commissioner-launches-new-guide-on-older-peoples-rights-in-care-homes/

Mae @comisiwnphcymru wedi cyhoeddi canllaw newydd i helpu pobl hŷn a’u teuluoedd i ddeall yn well beth yw hawliau pobl wrth symud i gartref gofal yng Nghymru a byw yno.

 

Eisiau gwybod mwy? Llwythwch eich copi i lawr yma: https://comisiynyddph.cymru/adnodd/comisiynydd-yn-lansio-canllaw-newydd-ar-hawliau-pobl-hyn-mewn-cartrefi-gofal/

@talkolderpeople have published a new guide in conjuction with the Office of the Public Guardian in relation to Lasting Powers of Attourney (LPA)

The guide is intended to help people across England and Wales to better understand the importance of having a LPA to manage their finances, health and welfare. It also provides answers to frequently asked questions about LPA and can help to ensure that future decisions in relation to finances, health and welfare are safeguarded.

 

You can find the Guide at https://olderpeople.wales/resource/an-easy-guide-to-lasting-powers-of-attorney/.  

 

Picture1.png
bottom of page