top of page

Cwrdd â'r tîm

 

Wrth galon Tyddewi mae ein staff anhygoel, o ofal i olchi dillad, gweithgareddau i'r gegin hyd at gynnal a chadw a'n tîm domestig. Rydym yn hynod o falch o’r tîm sydd gennym yma yn Nhyddewi, maent yn wirioneddol yn gweithio’n galed i gyflawni’r ansawdd bywyd uchaf i’n preswylwyr.

 

Mae llawer o'r tîm wedi gweithio gyda'i gilydd ers peth amser, gan ddod i adnabod ein preswylwyr a'i gilydd dros y blynyddoedd, gan ddarparu ymagwedd gyson at ofal cyflwyno a pharhad.

Rydym yn ymwybodol y bydd staff y cartref bob amser yn chwarae rhan bwysig iawn yn ein lles trigolion. Fel y cyfryw byddwn bob amser yn sicrhau ein bod yn cyflogi staff sy'n dangos angerdd gwirioneddol dros ofal ac sydd am wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn  ein preswylyddbywydau.

Yma yn  Tyddewi mae ein staff yn cael eu dewis ar sail eu cymwysterau, profiad ac am eu rhinweddau o ddibynadwyedd, uniondeb, sgil, cyfeillgarwch a proffesiynoldeb

 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi partneru â Bws Arriva Cymru i gynnig gostyngiad o hyd at 25% ar deithiau bws i’n holl staff. Am fwy o wybodaeth cliciwchyma

 

 

 

 

Bob mis byddwn yn tynnu sylw at aelod o staff isod, felly cofiwch edrych yn ôl am ddiweddariadau rheolaidd ar bob un o'n tîm gwych!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa yng Ngholeg Dewi Sant? Os felly, ewch draw i'ngyrfaoeddtudalen lle byddwch yn dod o hyd i fanylion ein swyddi gwag diweddaraf

ARRIVA.jpg
bottom of page